Akreditace MVČR
Název vzdělávacího programu Číslo akreditace
Správní řád 500/2004 Sb. ve stavebním řízení – jednodenní AK I./PV-921/2005
Přestupky a jiné správní delikty – jednodenní AK I./PV-922/2005
Správní řád 500/2004 Sb. v živnostenském řízení – jednodenní AK I./PV-923/2005
Zadávání veřejných zakázek v praxi AK I./PV-926/2005
Správní řád 500/2004 Sb. – aktualizace ve správním řízení – jednodenní AK I./PV-930/2005
Spisová služba ve veřejné správe podle správního řádu AK I./PV-931/2005
Správní řád 500/2004 Sb. – nová úprava správního řízení a její aplikace v agendě matričních úřadů AK I./PV-1008/2005
Evidence obyvatel ve vztahu k nové úpravě správního řízení AK I./PV-1029/2005
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů AK I./PV-1030/2005
Krizové řízení obce, obce s rozšířenou působností AK I./PV-1031/2005
Ochrana veřejného pořádku v praxi obecních úřadů a obecních policií AK I./PV-1032/2005
Správa daní a poplatků AK I./PV-1033/2005
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů AK I./VE-179/2005
Úředník obce – jeho povinnosti, odpovědnost a pravomoci AK/PV-198/2010
Obecní zřízení a zákon o obcích v praxi AK/PV-283/2011