Publikační činnost

JUDr. Radek Ondruš publikuje prostřednictvím společností:

 Nakladatelství Leges, s.r.o. – zákony vašeho úspěchu 
 
    

Systém ASPI   

    

LINDE PRAHA, a. s. – Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví
   

 

Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o.    

 
 

Správní řád – nový zákon č. 500/2004 Sb. s důvodovou zprávou a poznámkami


Autor:
JUDr. Radek Ondruš
   

V souvislosti s novou úpravou správního řízení přinášíme publikaci s úplným zněním správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), který nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2006. …  

    
Zákon o obcích (obecní zřízení) – Komentář – 4. vydání


Autoři:
JUDr. Zdeněk Koudelka Ph.D.,
JUDr. Radek Ondruš,
Petr Průcha
   

Publikace nabízí výkladové řešení častých sporných přístupů při aplikaci zákona o obcích. Autoři publikace jsou právníci činní v oblasti teorie i praxe správního a …

Průvodce úředníka novým správním řízením se vzory procesních postupů správních úřadů – včetně CD


Autor:
JUDr. Radek Ondruš
   

Tato dlouho očekávaná publikace zpracovaná podle nového správního řádu se skládá ze dvou částí. V první části autor podává stručný přehled všech procesních výstupů, …

Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu

 

Autoři:
Doc. Ing. Rudolf Horák CSc.,
Prof. PhDr. Miroslav Krč CSc.,
JUDr. Radek Ondruš,
Ing. Lenka Danielová Ph.D.
    

Příručka odborně zpracovává velmi aktuální téma krizového managementu. Na úvod je pojednáno o bezpečnosti ČR, jejích životních a strategických zájmech, možných hrozbách a rizicích. …  

Průvodce cizineckým řízením


Autoři:
JUDr. Radek Ondruš,
JUDr. Jaroslav Kejval
   

Průvodce je věnován problematice pobytu cizinců, která s rozvojem migrace v zemích EU nabývá na významu. V úvodní kapitole jsou stručně pojednány jednotlivé instituty správního řízení, a to v …   

Přehled judikatury ve věcech odpovědnosti státu za nesprávný výkon veřejné moci


Autoři:
JUDr. Radek Ondruš


Ucelený výběr judikátů, které shrnují rozhodovací praxi soudů ve věcech odpovědnosti státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci. Praktická pomůcka pro všechny …