O naší společnosti

 
JUDr. Radek Ondruš - majitel a jednatel společnosti, který po dobu 15 let působil jako prokurátor – specialista Generální prokuratury, později jako státní zástupce a ředitel netrestního odboru Nejvyššího státního zastupitelství České republiky se specializací na správní právo a veřejnou správu, územní samosprávu, personalistiku, organizaci a systémy řízení.

Je autorem prvního komentáře k novému správnímu řádu a celé řady dalších publikací.

Byl dlouholetým vysokoškolským pedagogem a od roku 2005 působí jako advokát a lektor vzdělávání úředníků.

 •  Agentura SVS, s.r.o. zajišťuje komplexní programy vzdělávání pro veřejnou správu i soukromé subjekty, personální, organizační a ekonomické poradenství a v neposlední řadě i poradenství v oblasti veřejných zakázek.

•  Naše společnost spolupracuje s celou řadou advokátů, ekonomických a daňových poradců a poradenských společností, autorizovaných inspektorů, soudních znalců a dalších specializovaných odborníků.