Home

Agentura SVS, s.r.o. je společnost zajišťující komplexní programy vzdělávání pro veřejnou správu i soukromou sféru, včetně moderní formy vzdělávání, tzv. e-learningu, organizační a ekonomické poradenství, prodej odborné literatury, reklamní činnost a marketing.

Naše společnost má pro vás připraveny komplexní programy vzdělávání v akreditovaných programech MV ČR a dalších podřazených kurzech. Stěžejní vzdělávací aktivity jsou zaměřeny zejména na pořádání odborných kurzů a dalších vzdělávacích akcí pro účastníky veřejné správy i pro soukromé subjekty. Naše činnost se specializuje zejména na oblasti:

• správního řádu, včetně jednotlivých specializací,
• přestupků a jiných správních deliktů,
• financování obcí,
• veřejných zakázek
• právních aspektů spisové služby,
• ochrany osobních údajů,
• problematiky obecních policií,
• krizového řízení a dalších.

Spolupracujeme s řadou lektorů, kteří jsou kvalifikovanými odborníky ve svém oboru. Dále poskytujeme poradenskou činnost v oblasti společenských věd. Vedle klasických vzdělávacích akcí zároveň nabízíme pořádání odborných seminářů a konferencí, věnovaných aktuálním problémům, ať již vyplývají z nové legislativy nebo ze složité aplikace některých právních předpisů v praxi.

Na profesionální úrovni poskytujeme taktéž komplexní realitní služby při zprostředkování obchodu s nemovitostmi ve spolupráci se společnou advokátní kanceláří Ondruš & Ondruš a partneři, rozšířené o služby v oblasti správy a údržby nemovitostí.

Hlavními klienty Agentury SVS, s.r.o. jsou národní instituce, kraje, města a obce v České republice a jimi zřízené či založené instituce. Spolupracujeme rovněž se soukromými subjekty a organizacemi z neziskového sektoru.